Tuyển dụng

Trợ Lý Kinh Doanh

 • Mức lương : 7.000.000 - 20.000.000
 • Địa điểm : Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 19/05/2022

Chuyên viên Nhân sự - Tuyển dụng

 • Mức lương : 8.000.000 - 10.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 18/05/2022

PHP Developer

 • Mức lương : 15.000.000 - 25.000.000
 • Địa điểm : Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 17/05/2022

Wordpress Developer

 • Mức lương : 20.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 17/05/2022

Fresher Wordpress Developer

 • Mức lương : Thỏa thuận
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 17/05/2022

UI/UX Designer

 • Mức lương : 9.000.000 - 12.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 17/05/2022

Chuyên Viên Tư Vấn Phần Mềm, Website (Được Đào Tạo)

 • Mức lương : 10.000.000 - 20.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 17/05/2022

Nhân viên kinh doanh quảng cáo (Media Booking)

 • Mức lương : 10.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 12/05/2022

Trưởng phòng Sáng tạo

 • Mức lương : 25.000.000 - 40.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 29/04/2022

Nhân viên kinh doanh giải pháp Marketing ( Được đào tạo )

 • Mức lương : 10.000.000-20.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 29/04/2022

Devops

 • Mức lương : $600 - 1.500
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 29/04/2022

Fullstack Developer

 • Mức lương : $400 - 1.200
 • Địa điểm : Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 29/04/2022

Lập trình viên Front-end Jamstack

 • Mức lương : $500-1200
 • Địa điểm : Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 29/04/2022

Front-end Developer (HTML, CSS, Java Script)

 • Mức lương : $500-1200
 • Địa điểm : Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 29/04/2022

Technical Leader

 • Mức lương : Lên đến 1.500$
 • Địa điểm : Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 29/04/2022

React JS Developer

 • Mức lương : $600 - 1.500
 • Địa điểm : Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 29/04/2022

Node Js developer

 • Mức lương : $600 - 1.500
 • Địa điểm : Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 29/04/2022

Chuyên viên tư vấn và phát triển nguồn vốn

 • Mức lương : Từ 25.000.000đ
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 29/04/2022

Nhân viên SEO

 • Mức lương : 10.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 29/04/2022

Nhân viên Video Editor

 • Mức lương : 10.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 29/04/2022

Digital Marketing Planner

 • Mức lương : 10.000.000-15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 29/04/2022

Nhân Viên Tester

 • Mức lương : 8.000.000 - 12.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 29/04/2022

Nhân viên Google Ads

 • Mức lương : 10.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Thanh Hóa, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 29/04/2022

Nhân viên Facebook Ads

 • Mức lương : 10.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 29/04/2022

Nhân viên SEO Social

 • Mức lương : 9.000.000 - 12.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 29/04/2022

Trưởng nhóm kinh doanh tại Hà Nội, HCM và Đà Nẵng

 • Mức lương : 15.000.000 - 20.000.000 vnđ
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 29/04/2022