Tuyển dụng

Chuyên viên tư vấn và phát triển nguồn vốn

 • Mức lương : Từ 25.000.000đ
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 08/01/2022

Nhân viên SEO

 • Mức lương : 10.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 07/01/2022

Nhân viên Video Editor

 • Mức lương : 10.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 07/01/2022

Digital Marketing Planner

 • Mức lương : 10.000.000-15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 07/01/2022

Nhân Viên Tester

 • Mức lương : 8.000.000 - 12.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 07/01/2022

Nhân viên Google Ads

 • Mức lương : 10.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 07/01/2022

Nhân viên Facebook Ads

 • Mức lương : 10.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 07/01/2022

Technical Solution

 • Mức lương : Lên đến 1.500$
 • Địa điểm : Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 07/01/2022

Back-end developer (Node Js)

 • Mức lương : $600 - 1.500
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 07/01/2022

Lập trình viên Wordpress

 • Mức lương : 15.000.000-20.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 07/01/2022

UI/UX Design

 • Mức lương : 12.000.000 - 18.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 07/01/2022

Nhân viên kinh doanh giải pháp Marketing ( Được đào tạo )

 • Mức lương : 10.000.000-15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 07/01/2022

Account Executive

 • Mức lương : 9.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 07/01/2022

Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung

 • Mức lương : 12.000.000-15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 07/01/2022

Nhân viên content marketing

 • Mức lương : 8.000.000-10.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 07/01/2022

Lập trình Frontend

 • Mức lương : 10.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 07/01/2022

Nhân Viên Kinh Doanh Website ( Được Đào Tạo)

 • Mức lương : 10.000.000 - 20.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 07/01/2022

Lập trình viên PHP

 • Mức lương : 15.000.000 - 20.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 07/01/2022

Business Analyst

 • Mức lương : 10.000.000 - 30.000.000
 • Địa điểm : Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 07/01/2022

Nhân viên B2B

 • Mức lương : 8.000.000-10.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 07/01/2022

Nhân viên Sale admin

 • Mức lương : 7.000.000 - 12.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 07/01/2022

Nhân viên Chăm sóc khách hàng

 • Mức lương : 7.000.000 - 10.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 07/01/2022

Nhân sự quay, chụp

 • Mức lương : 9.000.000 - 12.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 07/01/2022

Chuyên viên Truyền thông nội bộ

 • Mức lương : 8.000.000-10.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 07/01/2022

Graphic Designer

 • Mức lương : 10.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 07/01/2022

Project Manager

 • Mức lương : $800-1.500
 • Địa điểm : Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 03/12/2021

Kỹ sư cầu nối BrSE tiếng Anh

 • Mức lương : $500-1.500
 • Địa điểm : Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 03/12/2021

Leader SEO

 • Mức lương : 18.000.000 - 25.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 03/12/2021

Biên tập viên Content SEO

 • Mức lương : 8.000.000 - 10.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 03/12/2021

Nhân viên SEO Social

 • Mức lương : 9.000.000 - 12.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 03/12/2021

Leader content SEO

 • Mức lương : 10.000.000-12.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 02/12/2021

System engineer/ Devops

 • Mức lương : $600 - 1.500
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 01/12/2021

Devops

 • Mức lương : $600 - 1.500
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 01/12/2021