Tuyển dụng

Digital Marketing Planner

 • Mức lương : 10.000.000-15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 01/09/2020

Lập trình viên PHP

 • Mức lương : 15.000.000 - 20.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 21/08/2020

Lập trình viên Wordpress

 • Mức lương : 10.000.000-16.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 20/08/2020

Nhân viên kinh doanh giải pháp Marketing ( Được đào tạo )

 • Mức lương : 10.000.000-15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 20/08/2020

Nhân viên SEO

 • Mức lương : 9.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 20/08/2020

Nhân viên Content SEO

 • Mức lương : 7.500.000 - 9.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 20/08/2020

Nhân viên Facebook Ads

 • Mức lương : 8.000.000 - 12.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 07/07/2020