Tuyển dụng

Web Design

 • Mức lương : 10.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 06/04/2021

Nhân viên SEO

 • Mức lương : 9.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 26/03/2021

Graphic Designer

 • Mức lương : 10.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 26/03/2021

Nhân viên kinh doanh giải pháp Marketing ( Được đào tạo )

 • Mức lương : 10.000.000-15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 26/03/2021