Tuyển dụng

Wordpress Developer

 • Mức lương : 20.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 11/08/2022

Fresher Wordpress Developer

 • Mức lương : Thỏa thuận
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 11/08/2022

UI/UX Designer

 • Mức lương : 10.000.000 - 18.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 11/08/2022

Nhân viên SEO

 • Mức lương : 12.000.000 - 18.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 11/08/2022

Nhân viên kinh doanh giải pháp Marketing ( Được đào tạo )

 • Mức lương : 10.000.000-20.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 11/08/2022