Hoạt động đào tạo có thực sự quan trọng đối với một doanh nghiệp?

Admin 10 July, 2020

Hàng năm, có hàng chục ngàn lao động thất nghiệp, cũng đồng nghĩa với việc hàng chục ngàn CV ứng tuyển gửi đến các công ty. Vòng quay tuyển dụng và đào thải luôn tiếp diễn kéo theo nhiều tổn thất về kinh tế và con người cho doanh nghiệp. Một bài toán đặt ra là hoạt động đào tạo có thực sự quan trọng đối với việc giữ chân nhân viên?

Hoạt động đào tạo luôn luôn gắn với hoạt động tuyển dụng bởi muốn nhân sự ở lại và thực sự hòa nhập với tập thể, thứ mà mọi công ty cần đều là đào tạo. Nhưng đào tạo theo cách nào không phải doanh nghiệp nào cũng thực hiện đúng và đủ.

Tại GCO Group, ngay từ ngày đi làm đầu tiên, sau đào tạo văn hóa công ty thì nhân viên mới sẽ được sắp xếp đào tạo chuyên môn ngay sau đó.

Để đảm bảo bất cứ một thành viên nào cũng có đầy đủ các kiến thức chuyên môn và kỹ năng giao tiếp cần có. Các trưởng bộ phận và bộ phận đào tạo phối hợp chặt chẽ với nhau để lên kế hoạch đào tạo, kiểm tra và đánh giá chất lượng nhân viên.

Thay vì đòi hỏi những kỹ năng sẵn có, hoặc để mặc nhân viên tự mày mò tìm hiểu  trong những ngày đầu tiên. Ở GCO, nhân viên mới luôn được quan tâm đặc biệt bởi các quản lý trực tiếp và các GCOer.

Ngoài ra, nhân viên còn được chỉ rõ lộ trình thăng tiến để biết được công sức làm việc và cống hiến của mình chắc chắn sẽ được ghi nhận, và những nhân viên có thành tích xuất sắc luôn có những quyền lợi đặc biệt.

Nếu bạn muốn một môi trường chuyên nghiệp, được nâng cao nghiệp vụ và được phấn đấu hết mình. Hãy đến GCO ngay nhé!