Tuyển dụng

Nhân viên Content Seo

 • Mức lương : 7.000.000 - 9.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 29/05/2020

Nhân viên kinh doanh giải pháp Marketing ( Được đào tạo )

 • Mức lương : 8.000.000-15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 06/05/2020

Content Marketing

 • Mức lương : 8.000.000 - 10.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 17/02/2020

Nhân viên Facebook Ads

 • Mức lương : 8.000.000 - 12.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 16/01/2020

Lập trình Frontend

 • Mức lương : 8.000.000-12.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 16/01/2020

Lập trình viên PHP

 • Mức lương : 10.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 16/01/2020

Digital Marketing Planner

 • Mức lương : 10.000.000-15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 16/01/2020

Nhân viên kinh doanh phần mềm - website ( Được đào tạo )

 • Mức lương : 8.000.000-15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 16/01/2020