Tuyển dụng

Nhân viên kinh doanh giải pháp Marketing ( Được đào tạo )

 • Mức lương : 10.000.000-15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 07/01/2021

Digital Marketing Planner

 • Mức lương : 10.000.000-15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 07/01/2021

Nhân viên Facebook Ads

 • Mức lương : 10.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 07/01/2021

Lập trình viên PHP

 • Mức lương : 15.000.000 - 20.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 07/01/2021

Lập trình viên Wordpress

 • Mức lương : 15.000.000-20.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 29/12/2020

Nhân viên SEO

 • Mức lương : 9.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 16/10/2020