Tuyển dụng

Manager assistant

 • Mức lương : 7.000.000 - 10.000.000
 • Địa điểm : Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 13/09/2021

Devops

 • Mức lương : $600 - 1.500
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 13/09/2021

System engineer/ Devops

 • Mức lương : $600 - 1.500
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 13/09/2021

Technical Solution

 • Mức lương : Lê đến $1.500
 • Địa điểm : Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 13/09/2021

Business Analyst

 • Mức lương : 10.000.000 - 30.000.000
 • Địa điểm : Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 13/09/2021

Project Manager

 • Mức lương : $800-1.500
 • Địa điểm : Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 13/09/2021

Kỹ sư cầu nối BrSE tiếng Anh

 • Mức lương : $500-1.500
 • Địa điểm : Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 13/09/2021

Back-end developer (Node Js)

 • Mức lương : $600 - 1.500
 • Địa điểm : Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 13/09/2021

Leader SEO

 • Mức lương : 18.000.000 - 25.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 11/09/2021

Digital Marketing Planner

 • Mức lương : 10.000.000-15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 06/09/2021

Web Designer

 • Mức lương : 12.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 03/09/2021

Lập trình viên PHP

 • Mức lương : 15.000.000 - 20.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 03/09/2021

Lập trình viên Wordpress

 • Mức lương : 15.000.000-20.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 03/09/2021

Nhân viên SEO

 • Mức lương : 10.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 03/09/2021

Nhân viên kinh doanh giải pháp Marketing ( Được đào tạo )

 • Mức lương : 10.000.000-15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 03/09/2021

Lập trình Frontend

 • Mức lương : 10.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 03/09/2021

Nhân Viên Website Tester

 • Mức lương : 8.000.000 - 12.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 03/09/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Website ( Được Đào Tạo)

 • Mức lương : 10.000.000 - 20.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 03/09/2021