Tuyển dụng

Nhân viên Facebook Ads

 • Mức lương : 10.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 29/11/2022

Nhân viên SEO Social

 • Mức lương : 10.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 29/11/2022

Nhân viên SEO

 • Mức lương : 12.000.000 - 18.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 29/11/2022

Digital Marketing Planner

 • Mức lương : 10.000.000-15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Ngày cập nhật : 29/11/2022

Chuyên viên tư vấn và phát triển nguồn vốn

 • Mức lương : Từ 25.000.000đ
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 29/11/2022

Chuyên viên Nhân sự - Tuyển dụng

 • Mức lương : 8.000.000 - 12.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 29/11/2022

Wordpress Developer

 • Mức lương : 20.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 29/11/2022

PHP Developer

 • Mức lương : 15.000.000 - 25.000.000
 • Địa điểm : Đà Nẵng
 • Ngày cập nhật : 29/11/2022

Trưởng phòng Sáng tạo

 • Mức lương : 25.000.000 - 40.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 29/11/2022

Nhân viên kinh doanh quảng cáo (Media Booking)

 • Mức lương : 10.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 29/11/2022

Chuyên Viên Tư Vấn Phần Mềm, Website (Được Đào Tạo)

 • Mức lương : 10.000.000 - 20.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 29/11/2022

Nhân viên kinh doanh giải pháp Marketing ( Được đào tạo )

 • Mức lương : 10.000.000-20.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội, Thanh Hóa
 • Ngày cập nhật : 29/11/2022

Graphic Designer

 • Mức lương : 10.000.000 - 15.000.000
 • Địa điểm : Hà Nội
 • Ngày cập nhật : 29/11/2022