HUMANS OF GCO PHẠM THỦY (Teamleader Thanh Hóa) HUMANS OF GCO PHẠM THỦY (Teamleader Thanh Hóa)

“Lựa chọn một công việc phù hợp với bản thân giống như được ăn món mình thích lấy người mình yêu” ...

Xem thêm

 KHAI TRƯƠNG GCO CN SÀI GÒN KHAI TRƯƠNG GCO CN SÀI GÒN

Ngày 12/07/2018 vừa qua, GCO CN Sài Gòn đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại Tầng 7, toà nhà Phượng...

Xem thêm